A weboldalon sütiket (cookie) használunk a biztonságos böngészés és jobb felhasználói élmény biztosításához.
Az oldal használatával elfogadod a cookie-k használatát és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Projekt tartalma

A Központi Statisztikai Hivatal 2008-as adatai szerint Magyarországon mintegy 938.000 megváltozott munkaképességű személy él. E csoport foglalkoztatási rátája rendkívül alacsony, mindössze 23% körüli; ez az arány mindössze harmadannyi, mint a többségi társadalom körében mért adat. A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci esélyeit – egészégi állapotuk mellett – tovább rontja átlagosnál jóval alacsonyabb iskolázottságuk (a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségűek aránya közel 40%), valamint az a tény, hogy kb. 80%-uk a munkaerőpiacon egyébként is a hátrányosabb helyzetű 45-64 éves korcsoportba tartozik.

Az elmúlt évek legmeghatározóbb fogyatékosügyi dokumentuma, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény átfogóan gyűjti egybe a fogyatékos embereket érintő alapvető jogokat. 26. cikkében rögzíti a fogyatékos emberek habilitációhoz és rehabilitációhoz, 27. cikkében pedig a munkavállaláshoz való jogát. Az Európai Fogyatékosügyi Stratégia a 2010-2020-as időszakra célul tűzi ki annak lehetővé tételét, hogy minél több fogyatékos személy dolgozhasson a nyílt munkaerőpiacon.

A magyar Kormány által kialakított Széll Kálmán Terv szerint mindenkinek munkát kell adni, aki képes dolgozni, ideértve a megváltozott munkaképességű embereket is. Ezt a szemléletet viszi tovább az Új Széchenyi Terv Foglalkoztatási Programja is, mely a hátrányos helyzetű térségek, illetve személyek – köztük nevesítetten a megváltozott munkaképességű személyek – munkaerőpiacra való belépésének, vagy visszalépésének támogatását is célozza. E vezetői összefoglalóban röviden bemutatott projekt közvetlenül kapcsolódik a fenti célok sikeres és hatékony megvalósításához.

A projekt forrása, időtartama

A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú projekt összköltsége 4,9 milliárd Ft, megvalósításának időtartama 2012. november 14 – 2015. augusztus 31.

A projekt célcsoportjai

A projekt közvetlen célcsoportjai a konzorciumban részt vevő állami tulajdonban lévő szervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek, valamint a kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukció során létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjainál dolgozó szakemberek.

A projekt közvetett célcsoportja a megváltozott munkaképességű személyek teljes köre Magyarországon, a munkaadók, a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítői, hozzátartozói, valamint a szemléletformálás vonatkozásában a társadalom egésze.

A projekt céljai

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítása.A projekt stratégiai céljai:

  • a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása;
  • Országos szakmai és módszertani központ létrehozása, amely a foglalkozási rehabilitáció szereplői között támogatja a szakmai kommunikációt és a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek egységes minőségű szolgáltatási színvonalát biztosítja;
  • országos tudásmenedzsment hálózat létrehozása és működtetése.

A projektben megvalósuló tevékenységek

  • Országos szakmai és módszertani központ létrehozása, amely a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának kialakításával az információáramlás, a jó gyakorlatok megosztása és a fejlesztések közössé tételét biztosítja;
  • országosan egységes mérési és értékelési (monitoring) rendszer kialakítása, amely egyrészt a szakpolitikai döntéshozók, másfelől az Országos módszertani központ számára az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek tevékenységéről ad megbízható információkat, adatokat;
  • eszköz és módszertan kialakítása a védett foglalkoztatásban dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacra való átvezetéséhez;
  • komplex felmérésre épülő alapvető, általános és specifikus képzések megvalósítása, melyek segítségével javítani lehet a védett szervezeteknél dolgozó megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyeit;
  • a projekt szakmai és módszertani elemeit támogató informatikai hálózat létrehozása, amely hozzájárul a célcsoportok könnyebb eléréséhez, a kapcsolattartás gördülékenységének biztosításához és a projekt fenntarthatóságához.

A célok elérése érdekében a feladatok szoros együttműködésben valósulnak meg a célcsoportok érdekvédelmi szervezeteivel, a szakpolitikai és szakmai döntéshozókkal, a foglalkozási rehabilitáció állami, nonprofit és forprofit szereplőivel.